Thông tin Liên hệ

Văn phòng chính
Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE)
364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Tổng đài REE
 • Điện thoại: 84-28-3810 0017  |  84-28-3810 0350
 • Fax: 84-28-3810 0337
 • REE M&E
 • Điện thoại: 84-28-3810 0017
 • Fax: 84-28-3810 4469
 • Reetech
 • Điện thoại: 84-28-3849 7227
 • Fax: 84-28-3810 4468
 • REE Real Estate
 • Điện thoại: 84-28-3810 4462
 • Fax: 84-28-3810 6816
 • REE Land
 • Điện thoại: 84-28-3813 0151
 • Fax: 84-28-3813 0161

Thứ Hai - Thứ Sáu: 07:30 - 17:00
Thứ Bảy: 07:30 - 12:00 (*)
Chiều Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày Lễ: nghỉ
(*) Sáng Thứ Bảy: khối văn phòng REE Corp và REE Land không làm việc

capcha
http://www.reecorp.com/