Công trình Bệnh viện

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - TP.HCM

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - TP.HCM

Bệnh viện Đa khoa Tam Hợp - Quận 7 - TP.HCM

Bệnh viện Đa khoa Tam Hợp - Quận 7 - TP.HCM

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Miền Đông - TP.HCM

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Miền Đông - TP.HCM

Bệnh viện Nhân dân Gia Định - TP.HCM

Bệnh viện Nhân dân Gia Định - TP.HCM

Bệnh viện Việt Pháp (FV) - TP.HCM

Bệnh viện Việt Pháp (FV) - TP.HCM