Công trình Khách sạn

Khách sạn Pullman Sài Gòn

Khách sạn Pullman Sài Gòn

Khách sạn Crowne Plaza - Nha Trang

Khách sạn Crowne Plaza - Nha Trang

Khách sạn Novetel Sài Gòn

Khách sạn Novetel Sài Gòn

Trung tâm Hội nghị và Nhà hàng Tiệc cưới Metropole - TP.HCM

Trung tâm Hội nghị và Nhà hàng Tiệc cưới Metropole - TP.HCM

Khách sạn Hòn Tre - Nha Trang

Khách sạn Hòn Tre - Nha Trang

Khách sạn Micasa - Campuchia

Khách sạn Micasa - Campuchia

Khách sạn Sokha Siem Reap - Campuchia

Khách sạn Sokha Siem Reap - Campuchia

Khách sạn Novotel (Vĩnh Thủy) - Phan Thiết

Khách sạn Novotel (Vĩnh Thủy) - Phan Thiết

Khách sạn Opera Hilton - Hà Nội

Khách sạn Opera Hilton - Hà Nội

Khách sạn Victoria Châu Đốc

Khách sạn Victoria Châu Đốc