Trụ Sở Chính

công ty cổ phần cơ điện lạnh (REE)

Tòa nhà E.town 5
364 Cộng Hòa, Q. Tân Bình
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ree@reecorp.com
(+84) 28 3810 0017
(+84) 28 3810 0337

Liên Hệ Hợp Tác

"*" indicates required fields

Thông Tin Liên Hệ

công ty tnhh năng lượng ree

 

Tòa nhà E.town 5
364 Cộng Hòa, Q. Tân Bình
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(+84) 28 38 116 106
(+84) 28 3810-0337

công ty cổ phần năng lượng mặt trời ree

 

Tòa nhà E.town 3
364 Cộng Hòa, Q. Tân Bình
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
reesolar.com.vn
(+84) 28 7109-8060

công ty tnhh nước sạch ree

 

Tòa nhà E.town 5
364 Cộng Hòa, Q. Tân Bình
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(+84) 28 3810-0017
(+84) 28 3810-0337

công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật cơ điện lạnh ree

Tòa nhà E.town 5
364 Cộng Hòa, Q. Tân Bình
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(+84) 28 3810-0068; (+84) 3810-0096
(+84) 28 3810-4469

công ty cổ phần điện máy ree

 

Tòa nhà E.town 3
364 Cộng Hòa, Q. Tân Bình
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(+84) 28 3849-7227
(+84) 28 3810-4468

công ty tnhh sản xuất và dich vụ reepro

 

Lô 1-4, Đường CN13, KCN Tân Bình
P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(+84) 28 3816-4207
(+84) 28 3816-4209

công ty tnhh quản lý và khai thác bất động sản ree

Tòa nhà E.town 1
364 Cộng Hòa, Q. Tân Bình
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(+84) 28 3810-4462
(+84) 28 3810-6816

công ty tnhh bất động sản ree

 

Tòa nhà E.town 5
364 Cộng Hòa, Q. Tân Bình
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(+84) 28 3813-0151
(+84) 28 3813-0161