Forbes

Top 50 Công Ty Niêm Yết Tốt Nhất

Vietnam Report

Top 5 Nhà Thầu Cơ Điện Uy Tín

Thương Hiệu Vàng

Thương Hiệu Vàng Lĩnh Vực Công Nghiệp

Vietnam Report

Top 50 Công Ty Đại Chúng
Uy Tín Và Đạt Hiệu Quả

Nhịp Cầu Đầu Tư

Top 50 Công Ty Kinh Doanh
Hiệu Quả Nhất Việt Nam

Vietnam Report

Top 500 Doanh Nghiệp
Lớn Nhất Việt Nam

Leader Asscociates

The Solar Future Awards

REESE – Nhà phát triển dự án của năm
REEPRO – Nhà thầu EPC của năm

Anphabe

Top 100 Nơi Làm Việc
Tốt Nhất Việt Nam

Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao

Huân Chương Lao Động

Green Building Certification