REE tạo nên hệ sinh thái đa ngành với mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bền vững và cam kết xây dựng tương lai vững chắc cho các thế hệ mai sau. Đây cũng chính là điều giúp REE trở thành công ty hàng đầu về năng lượng tái tạo. Chúng tôi tập trung tăng trưởng kinh tế và cân bằng lợi ích của cộng đồng, xã hội và doanh nghiệp. Mô hình kinh doanh này đã giúp chúng tôi có cơ sở để đạt được các mục tiêu tăng trưởng tài chính.

Phát Triển Kinh Tế Bền Vững

Với mục tiêu tạo nên hệ sinh thái kinh tế bền vững, tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, đồng thời đảm bảo ROE tối thiểu 15%/năm, REE đã tập trung phát triển vào các lĩnh vực kinh doanh: Năng lượng, Nước và dịch vụ môi trường, Bất động sản, Dịch vụ M&E và Chuyển đổi số.

Phát Triển Kinh Tế Bền Vững

Chúng tôi đầu tư chính vào các dự án năng lượng tái tạo như thủy điện, điện gió và điện mặt trời áp mái, bên cạnh đó chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng năng lượng sạch vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Chúng tôi cũng chú trọng tối ưu hóa hiệu quả vận hành các nhà máy năng lượng tái tạo nhằm góp phần cung cấp năng lượng sạch cho quốc gia.

Phát Triển Kinh Tế Bền Vững

REE không ngừng đổi mới, hợp tác và đầu tư vào các ngành mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội và môi trường của chúng ta, song song đó là mục tiêu mở rộng thị phần và tăng danh mục tài sản, tăng cường quản lý và vận hành hướng đến tăng trưởng bền vững và tạo nên một tương lai vững chắc cho các thế hệ mai sau.

Phát Triển Kinh Tế Bền Vững