Với REE, phát triển bền vững được cấu thành từ ba nền tảng cốt lõi liên kết với nhau, đó là: Phát triển kinh tế bền vững, Bảo vệ môi trường và Trách nhiệm xã hội.

Reenewable 4k

Phát triển kinh tế bền vững

Tại REE, tính bền vững và trách nhiệm xã hội là trọng tâm trong mọi việc chúng tôi thực hiện. Chúng tôi tạo nên hệ sinh thái đa ngành với mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bền vững, đồng thời xây dựng và tạo nên tương lai vững chắc cho các thế hệ mai sau. Đây cũng chính là lý do giúp REE trở thành công ty hàng đầu về năng lượng tái tạo.

Chúng tôi tập trung tăng trưởng kinh tế và cân bằng lợi ích của cộng đồng, xã hội và doanh nghiệp. Mô hình kinh doanh này đã giúp chúng tôi có cơ sở để đạt được các mục tiêu tăng trưởng tài chính.

Xem thêm

Bảo vệ môi trường

Tại REE, chúng tôi hiểu rõ hoạt động của chúng tôi có tác động đến cộng đồng và xã hội. Đó là lý do tại sao REE cam kết thực hiện việc giảm thiểu các tác động đến môi trường và tối đa hóa các hoạt động xã hội. Từ việc tiếp cận công nghệ hiện đại trong quản lý nước và môi trường, đến việc hỗ trợ cộng đồng địa phương thông qua các chương trình giáo dục và mở rộng cơ hội việc làm, REE đã và đang nỗ lực tạo nên sự khác biệt mang tính tích cực.

Xem thêm

Ree Baovemoitruong
Phát Triển Bền Vững

Trách nhiệm xã hội

Với REE, giáo dục là nền tảng quan trọng nhất có thể làm thay đổi cuộc sống – đó là lý do tại sao chúng tôi cam kết hỗ trợ giáo dục cho thanh thiếu niên tại những nơi chúng tôi hoạt động. Thông qua các hoạt động xã hội và mối quan hệ, chúng tôi trao học bổng, tổ chức các chương trình tài trợ và tạo môi trường thực tập cho các bạn trẻ nhằm giúp họ có được những kỹ năng, kiến thức cần thiết để phát triển, và tăng khả năng được tuyển dụng trong bối cảnh thị trường việc làm đang phát triển mỗi ngày.

Xem thêm