Nhà máy điện gió số 3 tại vị trí V1-3

Nhà máy điện gió số 3 tại vị trí V1-3

Công suất
48 MW
Địa điểm: Tỉnh Trà Vinh
Diện tích: 474 ha
Nhà máy điện gió Lợi Hải 2

Nhà máy điện gió Lợi Hải 2

Công suất
28,9 MW
Địa điểm: Tỉnh Ninh Thuận
Diện tích: 523 ha
Nhà máy điện gió Phú Lạc 2

Nhà máy điện gió Phú Lạc 2

Công suất
26 MW
Địa điểm: Tỉnh Bình Thuận
Diện tích: 400 ha
    01 /