Nhà máy Thủy điện Thác Mơ

Nhà máy Thủy điện Thác Mơ

Công suất
150 MW
Địa điểm: Tỉnh Bình Phước
Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum

Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum

Công suất
220 MW
Địa điểm: Tỉnh Kon Tum
Nhà máy Thủy điện Thác Bà

Nhà máy Thủy điện Thác Bà

Công suất
120 MW
Địa điểm: Tỉnh Yên Bái
    01 /