Nhà máy Điện mặt trời Thác Mơ

Nhà máy Điện mặt trời Thác Mơ

Công suất
50 MWp
Địa điểm: Tỉnh Bình Phước
Kho Ngoại quan

Kho Ngoại quan

Công suất
2.281 kWp
Địa điểm: Tỉnh Bình Dương
Kho cảng

Kho cảng

Công suất
4.752 kWp
Địa điểm: Tỉnh Long An
Nhà máy Nước

Nhà máy Nước

Công suất
1.140 kWp
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhà máy Sản xuất Giày

Nhà máy Sản xuất Giày

Công suất
1.922 kWp
Địa điểm: Tỉnh Long An
Kho Ngoại quan

Kho Ngoại quan

Công suất
4.806 kWp
Địa điểm: Tỉnh Đồng Nai
Nhà máy Sản xuất Gỗ

Nhà máy Sản xuất Gỗ

Công suất
7.925 kWp
Địa điểm: Tỉnh Bình Dương
Nhà máy Sản xuất Gỗ

Nhà máy Sản xuất Gỗ

Công suất
6.054 kWp
Địa điểm: Tỉnh Tây Ninh
Nhà kho

Nhà kho

Công suất
1.893 kWp
Địa điểm: Tỉnh Long An
Kho cảng

Kho cảng

Công suất
5.579 kWp
Địa điểm: Tỉnh Long An
    01 /