Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện aLạnh (“Công ty” hoặc “REE”) chính thức thông báo:

Ông Huỳnh Thanh Hải sẽ từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2024. Hội đồng Quản trị trân trọng cảm ơn ông Huỳnh Thanh Hải vì những đóng góp quý báu của ông cho Công ty trong suốt thời gian qua.

Sau khi tìm kiếm và lựa chọn các ứng viên tiềm năng, Hội đồng Quản trị Công ty đã nhất trí bổ nhiệm ông Lê Nguyễn Minh Quang vào vị trí Tổng Giám đốc REE và là người đại diện pháp luật của Công ty với thời gian bổ nhiệm là ba (03) năm kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2024.

Ông Lê Nguyễn Minh Quang tốt nghiệp tiến sĩ xây dựng tại Trường đào tạo kỹ sư Ecole Centrale Paris của Pháp, là thạc sĩ Quản trị hành chính công tại Trường Quản lý công Lý Quang Diệu (Singapore) và Trường Hành chính công Kennedy (Đại học Harvard – Mỹ).

Hội đồng Quản trị tin tưởng rằng, với chuyên môn sâu, tầm nhìn chiến lược và bề dày kinh nghiệm của mình, ông Lê Nguyễn Minh Quang sẽ điều hành REE duy trì sự phát triển, thực hiện các mục tiêu bền vững mới của REE và tận dụng nhiều cơ hội phía trước để tạo ra giá trị tốt nhất cho Công ty trong tương lai.

Chúng tôi cam kết rằng sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và luôn đồng hành của Quý đối tác, Khách hàng, Ngân hàng và Cổ đông dành cho Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.

Trân trọng,

TM.Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch

(đã ký)

Nguyễn Thị Mai Thanh